Цени


Зонско паркирање

Корисник

Зона

Важи од 07-17 ч.

Важи од

17-22 ч.

Важи од

22-07 ч.

Дополнителен

опис

Физички и правни лица

Прва зона

(А)

30 ден./2 часа

20 ден./2 часа

слободно

Секој нареден час чини 30 ден.

Повластено паркирање

Корисник

Зона

Цена

Дополнителен опис

Станари Прва зона ( А ) 200 ден./прво возило300 ден./второ возило Се склучува на 1 година
Правни лица Прва зона ( А ) 6000 денари Се склучува за 1 месец
Вработен во правно лице со седиште во зоната Прва зона ( А ) 1000 денари Се склучува за 1 месец

Претплатна паркинг карта

Корисник

Зона

Цена

Дополнителен опис

Физичко лице

Прва зона ( А )

3000 денари

Се склучува за 1 месец

Правно лице

Прва зона ( А )

6000 денари

Се склучува за 1 месец

Резервирано паркинг место

Корисник Зона Цена Дополнителен опис
Физичко и правно лице Прва зона ( А ) 5000 денари Се склучува за 1 година

 

ВИП паркинг карта

Корисник Зона Цена Дополнителен опис
Физичко лице Важи за сите зони 5000 денари Се склучува за 1 месец
Правно лице Важи за сите зони 8000 денари Се склучува за 1 месец